För medlemmar

För dig som är medlem - dvs. för dig som äger en fastighet med fiskerätt


För att på bästa sätt förvalta fisket i Vallentunasjön samt för att underlätta tillsynen, har styrelsen beslutat att du som är medlem behöver märka ut ditt nät med en speciell vakare. Den visar att nätet tillhör dig som har rätt till fiske med nät. Märkningen visar även att du fiskar inom det område du har rätt att fiska i. 

Nätvakare kan hämtas ut hos


Raimo Tuukkanen
Smedbystigen 2
186 92 VALLENTUNA
076-2284843
raimo.044@gmail.com


Kontakta Raimo i förväg så du vet att han är hemma när du kommer.

Fiskenät till försäljning


Vi har till ett reducerat pris köpt in fina fiskenät med tillåten maskstorlek, 6 cm.

Vi säljer dem till dig som är medlem till självkostnadspriset 560 kr per nät.

Kontakta Raimo vid intresse.


Copyright © All Rights Reserved